24H
服务热线
  
  

诚信为本  · 忠于客户

咨询电话:028-87544688 18502885339

新闻动态
四川法奥律师事务所 关于第二届监事会委员任命的通知
来源: | 作者:cd2018znjz0104 | 发布时间: 2019-05-15 | 504 次浏览 | 分享到:

根据《监事会章程》和《2019年监事会换届选举办法》,第二届监事会候选人名单由主任办公会提议经合伙人选举委员会委员审核通过,在第二届合伙人中通过等额选举的方式投票产生。事务所主任办公会审议后,正式任命通知如下:

第二届监事会委员名单如下(共3人)

林弥  伍德建  周元林

    特此通知!                                     

                                         

四川法奥律师事务所

                             2019年5月13日